Kosten deel 1.  Een eerlijke vergelijking.geld

Het is moeilijk om echt objectief de kosten tussen de verschillende systemen te vergelijken.
Er zijn vele alternatieve systemen, maar vaak is het niet duidelijk welke kostenposten er allemaal zijn en wat nu uiteindelijk de kosten voor het nieuwe systeem gaan worden.
Nergens kan men een eerlijke kostenvergelijking vinden en veel kerkbesturen kiezen een nieuw kerkradio systeem zonder echt de verschillende alternatieven goed onderzocht te hebben.
Op deze kosten pagina's probeer ik de alternatieven naast elkaar te zetten; commentaar is welkom!

Laten we eens 5 gevallen met elkaar vergelijken:
De kosten bestaan niet alleen uit de aanschafkosten voor het nieuwe systeem (zender en ontvangers), maar voor een belangrijk deel ook uit de jaarlijks terugkerende vaste lasten. Een groot deel kan bestaan uit belkosten (toegang internet via de telefoonlijn) maar ook uit abonnementen voor providers of servers. Daarnaast kunnen de kosten voor een gedeelte ook bij de luisteraars zelf liggen.

In onderstaande grafiek zijn de totale kosten per jaar per luisteraar in kaart gebracht voor een gemiddelde kerk met 25 luisteraars.
kostentabel

De prijsverhoging van de kerktelefoon in het jaar 2000 heeft grote gevolgen gehad; veel luisteraars konden dit eenvoudig niet meer betalen.
De alternatieven met kerktelefoon via internet of  via de kabel zijn wel minder duur, maar de kosten blijven veel hoger dan men vroeger gewend was.
Het is duidelijk dat een draadloos systeem zoals het Rivendel Kerkradio systeem verreweg het goedkoopste alternatief is; het is simpel van opzet zonder afhankelijkheden van derden en kwalitatief beter dan de kerktelefoon.

Naast de jaarlijkse kosten zijn er bij een nieuw systeem ook investeringskosten; deze zijn voor de alternatieven ook in kaart gebracht; ook hier voor een kerk met 25 luisteraars:
grafiek investeringskosten

Wat opvalt is dat het (qua jaarlijkse kosten) het goedkoopste systeem (Rivendel kerkradio) gezien de aanschafkosten niet duurder is dan andere alternatieven.
Wel zijn de investeringen bij een oplossing via de kabel meer dan twee maal zo groot dan de andere alternatieven, terwijl bij uitzendingen via de kabel alleen  maar mensen met een kabelaansluiting het signaal kunnen ontvangen.

Op de tweede kosten pagina kunt u de onderbouwing vinden voor deze vergelijking; de excel file hiervan is ook te downloaden.

Ons advies: kijk als bestuur niet alleen naar de aanschafkosten maar let ook goed op de kosten van het gebruik van het nieuwe systeem; uiteindelijk wordt dit een jaarlijkse kostenpost op de begroting van de kerk.www.kerkradio.nl