zenderopstelling-posterKerkradio techniek.

De installatie bestaat eigenlijk alleen maar uit een zender en antenne bij de kerk en een klein ontvangertje bij de mensen thuis.

Allereerst de zender bij de kerk.
Het installeren van de zender bestaat uit de volgende 3 stappen:
A- Plaatsen antenne (bedenk optimale plaatsing).
B- Plaatsen Zender en 230Volt voeding.
C- Aanleggen audio kabel en inregelen geluid.
Meer in detail:

Ad A- Plaatsen antenne.

De antenne hoeft beslist niet hoog in de torenspits worden opgehangen en kan het best onder de kap van het dak (BV: boven de gewelven) worden geplaatst mits deze hoogte ruim boven de hoogte van de omliggende bebouwing ligt. Een plaatsing buiten geeft vaak veel problemen met dakdoorvoer (lekkage), onderhoud en geeft gevaar voor directe blikseminslag. Een kap met pannen of leien zal het zendsignaal niet veel dempen maar een dikke muur van een toren wel. Zorg ervoor dat er zich geen dikke voorwerpen (dikke muren) bevinden tussen de antenne en de veraf gelegen luisteraars. De antenne zelf kan aan een touw (geen koper of ijzerdraad) worden opgehangen. Knoop een touw aan de voet vast en sla een lus aan de bovenkant om de antenne en takel zo de antenne omhoog naar de nok. De antenne moet vrij hangen; er mogen zich binnen een meter afstand geen balken of andere massieve voorwerpen bevinden. De antenne wordt met behulp van een bijgeleverde 20 meter lange coax kabel (50 Ohm, Aircel-7) op de zender aangesloten. PL-plug aan antenne; N-type op de zender. Dit houdt in dat de zender ergens (in een toegankelijke ruimte) geplaatst moet worden op minder dan deze 20 meter afstand van de antenne.

Ad B- Plaatsen Zender.
De zender zal zodanig geplaatst moeten zijn dat bereikbaarheid mogelijk is, maar toch maximaal 20 meter lager dan de antenne. Dit kan op zolder zijn of bij een grote kerk boven de gewelven of bij een toren in een bereikbare ruimte onder de galmgaten. De 9 Volt voeding voor de zender moet in de buurt van de zender (snoerlengte is 2x 1 meter) worden geplaatst. De voeding moet worden aangesloten op de netspanning van 230 Volt, die hier continue aanwezig moet zijn. Daarnaast moet het geluidssignaal van de kerk-versterker naar de zender worden gebracht.

Ad C: Aanleggen Audio kabel en inregelen geluid.
Indien de geluidsinstallatie van de kerk werkt met een 100 Volt systeem liggen er tussen de luidsprekers door de gehele kerk netjes weggewerkte tweelingsnoertjes met het luidsprekergeluid van de installatie. In dit geval is het erg doeltreffend om dit signaal met een tweelingsnoetje te verlengen naar de Kerkradio zender. Bij de zender wordt dan een optionele 100V geluids transformator geplaatst en is daarmee eigenlijk de installatie al klaar.
Indien de versterker een lijnuitgang heeft is het ook mogelijk via een afgeschermde microfoonkabel dit geluidssignaal naar de zender te brengen. Dit kan rechtstreeks op de audio ingang worden aangesloten.
Echter: bij grote kabellengtes en een te hoog-ohmige lijnuitgang is het mogelijk dat door de hoge capaciteit van de kabel de hoge tonen van het geluid sterk worden verzwakt en dat het geluid te 'dof' klinkt. Hier moet meestal een techneut bijkomen. Vandaar dat een uitgang via de luidsprekers eigenlijk in veel gevallen volstaat.
Tenslotte moet de geluidssterkte op de zender met een klein schroevendraaiertje en een LED-Volume metertje (met 3 LEDjes) tijdens het spreken in de microfoon op nominaal niveau worden ingeregeld.
Ook kan het automatisch in en uitschakelen van de zender worden bijgeregeld. Als de koster zoals gewoonlijk bij het begin van de viering de versterker inschakelt zal de zender boven (staat altijd standby) de minimale ruis die de ingeschakelde versterker produceert detecteren en automatisch de zender inschakelen. Wordt de versterker uitgeschakeld dan valt deze ruis weg en stopt de uitzending.
(Wil men voor geluidstesten ed. de geluidsinstallatie kunnen inschakelen zonder dat er wordt uitgezonden dan kan in de geluidskabel naar de zender toe een serieschakelaartje worden opgenomen.)


Alle benodigde onderdelen voor de gehele zendinstallatie zijn verpakt in 1 handige doos welke B.V. via TNT Post kan worden toegezonden.
Doos van de zender


Hier vindt nog meer technische achtergrond omtrent het te behalen afstandsbereik.

Op deze pagina kunt U enkele opnames beluisteren die gemaakt zijn (in het PMR tijdperk).

Dan hier nog informatie rondom de ontvanger bij de mensen thuis.
Het ontvangertje bestaat eigenlijk uit een mobiel toestelletje dat in de hand meegenomen kan worden.
Op deze wijze kan men overal binnen, maar ook buiten of in het dorp (of stad) in een omtrek van enkele kilometers rondom de kerk naar de dienst luisteren. Er is ook een uitvoering van deze ontvanger voor een buitenantenne; hiermee is het mogelijk tot meer dan 15 Km afstand naar de kerk te luisteren. Voor informatie bij het aansluiten hiervan zie de downloadpagina of het bestand hier.

Rondom de ontvanger worden de volgende spullen geleverd: Ontvangertje, NiMh accusetje, Laadvoet, Net-adaptor met laad-lampje en eventueel een externe luidspreker. Normaliter kan het draagbare toestelletje continue in de laadvoet worden geplaatst en via een 230 Volt adapter worden de batterijen continue (met een druppel laad karakteristiek) opgeladen. De losse luidspreker kan rechtstreeks op het ontvangertje worden aangesloten. Met deze externe luidspreker wordt het geluid bijna 15 dB luider weergegeven; in veel gevallen sterk aan te raden. Op 1 meter afstand kan met deze set op 1 meter afstand een geluidsdruk van 80 dB worden gemaakt. Dit is voldoende, ook voor slechthorende mensen. Maar u kunt het ontvangertje ook mobiel gebruiken. het is ook mogelijk om via een speciale uitgang een externe versterker aan te sluiten, of de dienst op te nemen op een recorder.

Als u de ontvanger installeert bij de mensen thuis moet het door het AT toegekende zend-kanaal nummer van de kerk worden ingevoerd. De CTCSS code staat al correct vanaf de fabriek ingesteld. Vervolgend is het mogelijk om een lock (slot) te plaatsen voor deze instellingen, zodat een oudere gebruiker alleen maar de ontvanger aan/uit en harder/zachter kan zetten. Uiteraard is door middel van de bijgeleverde handleiding door een 'gevorderde' gebruiker mogelijk deze instellingen zelf te doen en deze kan dan ook naar andere kerk-kanalen luisteren, De ontvanger is ook voorzien van een scan-functie waarbij de ontvanger alle gelicenceerde kerk-kanalen afzoekt en vanzelf even stopt indien er een kerk-signaal wordt gevonden.

Als de luisteraar de ontvanger niet uitschakelt zal de ontvanger vanzelf in en uitschakelen wanneer de koster de versterker van de kerk in en uitschakelt. Men mist dus geen enkele dienst. Door het toepassen van CTCSS codering is de werking rondom het automatisch in en uitschakelen erg stabiel. Ook al komt er een ander radio (of stoor) signaal op de frequentie van de kerk terecht dan zal de ontvanger niet inschakelen.

De definitieve zend frequenties zijn sind februari 2005 vrijgegeven. De officieel uitgegeven 34 kanalen hebben de nummers 1 t/m 34 gekregen;  de overgebleven reserve kanalen hebben nummers 74 t/m 99. De frequenties zijn in MHz. In totaal zijn er 60 kanalen mogelijk. Het Agentschap Telecom geeft de frequentie uit en rastert deze op basis van een vrij kanaal binnen een cirkel met een straal van 30 Km.

Kanaal  Freq               Kanaal  Freq
    74    148,4125            87    153,0125
    75    148,4375            88    153,0375
    76    148,4625            89    153,0625
1          148,4875        18        153,0875
    77    148,5125            90    153,1125
    78    148,5375            91    153,1375
    79    148,5625            92    153,1625
    80    148,5875            93    153,1875
2          148,6125        19        153,2125
3          148,6375        20        153,2375
4          148,6625        21        153,2625
5          148,6875        22        153,2875
6          148,7125        23        153,3125
    81    148,7375            94    153,3375
    82    148,7625            95    153,3625
7          148,7875        24        153,3875
8          148,8125        25        153,4125
9          148,8375        26        153,4375
10        148,8625        27        153,4625
11        148,8875        28        153,4875
12        148,9125        29        153,5125
13        148,9375        30        153,5375
14        148,9625        31        153,5625
15        148,9875        32        153,5875
16        149,0125        33        153,6125
    83    149,0375            96    153,6375
    84    149,0625            97    153,6625
17        149,0875        34        153,6875
    85    149,1125            98    153,7125
    86    149,1375            99    153,7375www.kerkradio.nl