Een goed alternatief is ook internet kerkradio; standaard in de leveromvang van Rivendel Electronics.

Een overweging met bijkomende voordelen omtrent Rivendel Ether kerkradio, nu aangevuld met een internet systeem.

Internet is al wijd verspreid; en inderdaad: in de toekomst gaat bijna alles over een internet (IP) verbinding; zelfs alle apparaten in huis zullen in de toekomst met internet verbonden gaan worden.In de toekomst zal iedereen thuis gewoon een internet verbinding hebben (lees: indien de mensen het nog kunnen betalen).

Maar bij het inzetten van een kerkradio systeem gelden ook andere afwegingen:

    - 80 to 90% van de huidige doelgroep (doelgroep voor kerkradio; ouderen) hebben thuis geen internet.

    - Vaak gebruiken kerken uit de omgeving al het Rivendel ether kerkradio systeem.

Internet is natuurlijk wel "trendy"; het zal de jeugd veel meer aanspreken dan de ouderen.
Echter: hoeveel van deze jeugd zal inderdaad zondagmorgen thuis naar de kerkuitzending luisteren?

Wel is het interessant om de `oudere jeugd´ internet te kunnen aanbieden, maar eigenlijk zou het fijner zijn indien deze doelgroep juist wel de vieringen in de kerk blijft bezoeken; deze mensen zijn vaak nog mobiel.

Kerkradio is bij uitstek juist bedoeld om oudere luisteraars te kunnen bereiken die slecht te been of ziek zijn, en hen zo de mogelijkheid te geven thuis naar de diensten te kunnen luisteren. Echter, juist deze groep mensen heeft vaak thuis geen internetverbinding.

Tot nu toe was het mogelijk om alleen via internet de dienst uit te zenden en thuis de mensen (m.b.v. de telefoonlijn) met een z.g. Lukas kastje mee te laten luisteren met de internet uitzending. Maar eind dit jaar stopt deze mogelijkheid; in 2014 worden op de telefoonlijnen alleen telefoongesprekken toegestaan, en kan er niet meer met een speciaal kastje naar de dienst op internet geluisterd worden. Om deze ouderen (met thuis alleen een telefoonlijn) toch via internet te kunnen bereiken, is het bij een uitzending (op alleen internet) nodig om bij deze mensen thuis ook een internet verbinding aan te leggen. Maar dat is de laatste jaren steeds duurder geworden; veel providers vragen hiervoor al minimaal €25,- in de maand; dat is €300,- per jaar, en dat is veel geld voor iemand met alleen een AOW/Pensioen uitkering. Daarnaast: wie gaat dat bij de luisteraar thuis allemaal aanleggen? Alles regelen met een provider; internet modem plaatsen en alles bekabelen. En dan moet er ook nog een Lukas of een sIKN  internet ontvanger aangeschaft worden. Bij de sIKN is er zelfs per maand per luisteraar een afdracht aan het sIKN verplicht.

Bij veel (oudere) verzorgingstehuizen is het zelfs soms helemaal niet mogelijk binnen de bestaande infrastructuur een internet verbinding aan te leggen; deze mensen zijn dan op deze manier onbereikbaar. Daarom is het Rivendel systeem via de Ether zo veel goedkoper en simpeler. Alle luisteraars luisteren hierbij gratis; de Rivendel RVD02 Ether ontvangers hoeven alleen maar neergezet te worden bij de luisteraars; er is geen installatiewerk nodig

Het internet alternatief.

Naast de Rivendel Ether uitzendingen is het ook mogelijk parallel daaraan de diensten op internet te verspreiden. Een bijkomstigheid hierbij is (indien gewenst) dat door de internet uitzending deze ook te beluisteren zal zijn door mensen die thuis wel internet hebben, en die zo op hun laptop/computer/Ipad mee kunnen luisteren met de diensten. Eventueel (is wel veel duurder) is dit ook in te toekomst uit te breiden naar Kerk-TV uitzendingen.

Door deze combinatie is het mogelijk de oudere luisteraar thuis (via Rivendel Ether kerkradio) op een goede, simpele en goedkope manier mee te laten luisteren met de diensten. Vaak zijn dat al 90% van de luisteraars. Door daarnaast ook internet uitzendingen te gebruiken kunnen op een moderne wijze ook mensen via een iPad of PC op elke plaats in de wereld meeluisteren.

Een tweede toepassing van internet, is het maken van een relais koppeling. Een tweede kerk, een gebedsruimte of een uitvaartcentrum kan B.V. ook uitgerust worden met een internet zender. Door dit weer te ontvangen in de eigen (hoofd)kerk kan deze ook beschikbaar gesteld worden  aan de Rivendel Ether zender, zodat de Ether luisteraars thuis ook mee kunnen luisteren met diensten van de gemeenschap uit andere gebouwen dan het eigen kerkgebouw, als er in de kerk zelf geen dienst is. Rivendel levert hiertoe een automatisch schakelkastje (RVD12), zodat ook bij afwezigheid van een Koster deze relais uitzending volledig automatisch plaats kan vinden.

www.kerkdienstgemist.nlkrkdienstgemist
Al vele jaren is deze organisatie actief met het uitzenden van kerkdiensten via internet. In het begin alleen audio uitzendingen onder de naam audioserver.nl, maar sinds een jaar ook gecombineerd met live TV uitzendingen. Indien er op TV uitgezonden wordt, is het trouwens ook mogelijk met alleen audio te
luisteren.

Zie hiernaast de impressie van de mogelijkheid om te kijken (luisteren) via de PC, of op mobiele apparaten. Natuurlijk kan een luisteraar zonder PC (maar wel met internet thuis) luisteren via een LUKAS ontvanger.

 

 

 

 

Installeren internet bij de kerk.

Indien men een koppeling met internet wil maken (zowel bij de zendende als bij de ontvangende zijde), is het wel nodig om een internet verbinding beschikbaar te hebben in de buurt van de geluidsinstallatie van de kerk.

Vaak is er op het secretariaat of bij gemeenschapsruimte al wel een internet aansluiting. Het beste is het om een (dunne) z.g. UTP kabel te trekken rechtstreeks vanaf het internet modem helemaal richting de geluidsinstallatie. Soms kan dat ook gedeeltelijk door de lucht; n.l. met een internet point-to-point bridge.

 bridge

Met deze bridge is tot wel een kilometer te overbruggen. Wel is er dan een goede zichtverbinding nodig.

Internet zender bij de kerk of gebedsruimte.

Als de kerk, eventueel naast de Rivendel zender, ook op internet gaat uitzenden is hiervoor (naast de genoemde internet aansluiting) een Internet Audio Streamer nodig. Een prima (klein) toestel hiervoor is de SAS220. Dit is een zeer modern en stabiel toestel; het stroomverbruik is erg laag, maar 4 Watt. De prijs van de SAS220 is €824,- incl BTW.

sas220

Om vervolgens het publiekelijk uit te zenden is er een abonnement op kerkdienstgemist.nl nodig.

De kosten hiervan zijn €60,- per jaar, waarbij voor de streaming zelf € 0,05 per uur luisteren wordt gerekend. Er zijn ook aansluitkosten: €50,-

Maar nu kan men via internet eenvoudig meeluisteren; ook zijn alle opnames van de diensten beschikbaar. Men kan luisteren met een PC met luidsprekertjes, met een Laptop, iPad en zelfs op een iPhone of Android toestel. Zie voor een voorbeeld de website van www.kerkdienstgemist.nl
Kerkdienstgemist.nl is een gezamenlijke website van AUDIOserver.nl gecombineerd met KerkTV; dat behoort (met andere zendapparatuur) ook tot de mogelijkheden. Zonder het werk te rekenen van het trekken van een internetaansluiting in de kerk liggen de totale kosten om op internet uit te kunnen zenden (wel inclusief configureren van de internet aansluiting) zo rond de €1000 incl. BTW.

Internet relais her-uizending op Rivendel Ether kerkradio.

Indien er een kerk of gebedsruimte via internet uitzendt, kan bij een andere kerk (op elke willekeurige afstand) dit signaal op internet weer ontvangen worden en vervolgens (indien er in de eigen kerk geen dienst is) weer via de Rivendel ether kerkradio worden (her)uitgezonden. Hiervoor is bij de ontvangende kerk ook weer een internet aansluiting nodig, en daarnaast een Internet stream ontvanger, zoals de SIR80EV. Dit is een toestel uit dezelfde professionele familie als de genoemde internet zender.

sas100

Indien er in de eigen kerk geen dienst is, en zonder dat er iemand bij aanwezig is, wordt met behulp van een schakelmatrix RVD12 (Rivendel) de via internet gekozen kerk (met behulp van voorkeuze stations in het display) volledig automatisch op de Ether kerkradio uitgezonden, zodat de luisteraars thuis gewoon met hun eigen bestaande ontvanger de dienst uit de hoofdkerk kunnen beluisteren. Zonder het werk te rekenen van het trekken van een internetaansluiting in de kerk liggen de totale kosten om via internet een relaiszender op te zetten (inclusief configureren van de internet aansluiting) zo rond de €1000 incl. BTW

Tot slot.

Als voorstel wil ik u vragen eens na te denken over een gecombineerd systeem; gebruik internet met eigenlijk alleen internet zenders in de kerken om mensen thuis met een laptop/iPad-iPhone te kunnen laten luisteren, en daarnaast Rivendel ether kerkradio systemen om de ouderen op een goede en goedkope manier de kerkdienst "in huis te brengen"www.kerkradio.nl