Van KerkTelefoon en KerkInternet naar echte KerkRadio?

Onder de (voor KPN zeer welkome) druk van de OPTA voelt KPN zich in mei 2000 genoodzaakt om de tarieven voor de kerktelefoon via de PTT aansluiting (via de telefoonlijn) drastisch te verhogen.
pic_vroeger
Een reeds 90 jaar oud draadomroepsysteem welke voor bijna 100.000 (meest oudere) mensen in Nederland een goede en goedkope manier vormde om zo toch hun ‘eigen’ kerkdiensten thuis te kunnen meeluisteren en hiermee het gevoel te hebben ‘er nog bij te horen’ gaat hiermee ten gronde. Kostte de Kerktelefoon vroeger 39 Euro per jaar; nu kost dit 196 euro; voor veel ouderen (toch al niet meer ruim in de portefeuille) een niet te verkroppen bedrag. Meer dan de helft van deze luisteraars zagen zich (door de hoge kosten) genoodzaakt hun lidmaatschap op te zeggen.

Het probleem dat zich voordoet is dat er tot nu toe geen kosten-effectief alternatief beschikbaar was. Veel mensen zien zich genoodzaakt het (veel te dure) KPN abonnement op te zeggen en veel kerk bestuurders zien vertwijfeld om naar een alternatief.

Dit was in 2000 de reden voor de LOK om via de sIKN (Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland) met behulp van een subsidie van 1 Miljoen Euro kerktelefoon alternatieven te ontwikkelen. Er is o.a. een mooi Kerkinternet en een kabelsysteem systeem ontwikkeld. Dat is prima gelukt, alleen heeft kerkinternet achteraf bezien zeker niet de besparing gebracht waar de kerken eigenlijk naar zochten.
In 2005 is er echter nog een nieuw (en zeer goedkoop) alternatief ontstaan: Kerkradio via de Ether, waarvoor wij inmiddels speciale apparatuur hebben ontwikkeld. In februari 2005 is het nieuwe Nederlandse frequentieplan van kracht gegaan dat het mogelijk maakt om met behulp van een officiële machtiging van het Agentschap Telecom met een kleine zender onder het dak van de kerk luisteraars tot op een afstand van 5 Km (in vogelvlucht gezien) binnenhuis met goede kwaliteit te voorzien van hun vertrouwde kerkradio.

Wij kunnen u nu een draadloos Kerkradio systeem aanbieden waarbij de kosten vergelijkbaar zijn met het goedkope, oude PTT Kerktelefoon systeem van vroeger! Het is mogelijk om voor uw kerk kostendekkend voor 4 Euro per maand per luisteraar een KerkRadio service te realiseren. Daarnaast is de kwaliteit van de verbinding prima en in veel gevallen zelfs beter dan de oude kerktelefoon. Dit nieuwe draadloze Ether alternatief is sinds de introductie erg succesvol; het aantal luisteraars via een Ether systeem is inmiddels gelijk aan het aantal luisteraars via Kerkinternet en aan het aantal luistaraars via de kabel. Het vormt dus een volwaardig alternatief.

Op deze site www.kerkadio.nl wil ik u graag zo breed mogelijk informeren omtrent wat er gaande is op kerkradio gebied. In tegenstelling tot andere informatiebronnen welke alleen maar over eigen systemen verhalen wil ik trachten u een objectief overzicht te schetsen; zie daartoe de pagina marktoverzicht maar ook op de kosten pagina. Ik wens u als bestuurder van uw kerk veel succes in uw afwegingen aangaande de keuze voor een nieuw kerkradio systeem.

Ivo Maatman.
Borne.

www.kerkradio.nl