Onze Historie.
Theresia-kerk
Ook bij de Theresiakerk in Borne was de problematiek van een veel te duur Kerktelefoon systeem in het jaar 2000 aanwezig; veel luisteraars hadden intussen al noodgedwongen hun abonnement opgezegd.

Daarom zijn er proeven gestart met een alternatief met ether uitzendingen met behulp van een zender rondom PMR
portofoontjes (Personal Mobile Radio) op 446 MHz. Dit lukte inderdaad. In december 2000 zijn alle Kerktelefoon aansluitingen opgezegd en werd er sindsdien gewerkt met een kerkradio systeem waarbij de luisteraars thuis met behulp van een PMR portofoontje mee kunnen luisteren.

Dit had gevolgen, want dit nieuws ging snel rond. Al snel kwamen er naburige kerken die dit systeem ook graag wilden toepassen. Vandaar dat er in 2001/2002 door mij een universeel PMR kerkradio systeem is ontwikkeld welke simpel en doeltreffend in gebruik is. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan rondom de manier van aansluiten in de kerk met het gebruikersgemak bij de mensen thuis en de duurzaamheid van deze ontwikkeling.

Toegegeven; het is gewoon erg uit de hand gelopen; in mei 2004 waren er zelfs 25 kerken volledig operationeel met dit systeem, terwijl er 1400 mensen met volledige tevredenheid naar luisterden. Dit kwam ook ter ore bij het Agentschap Telecom. Aangezien de PMR regeling niet bedoeld is voor dit soort van uitzendingen is er toen gesteld dat verdere uitrol van PMR kerkradio apparatuur volledig werd gestopt en dat er tot aan de overgang naar nieuwe apparatuur gebruik gemaakt 
mocht worden van de PMR kerkzenders. Elke kerk heeft hiertoe een verklaring gestuurd naar het Agentschap Telecom waarin met verklaart dat men volledig afhankelijk is van de PMR Kerkradio en dat men niet meer terug kan naar de oude Kerktelefoon; dit heeft in goed en prettig overleg geleid tot dit gedoog beleid en tegelijkertijd is daarmee ook een weg geplaveid naar het nieuwe ether systeem.

In feb/mrt 2005 werd de nieuwe regeling van kracht voor gelicenceerde Kerkradio uitzendingen op frequenties rond de 151 MHz. Met deze nieuwe machtigingen in de hand was het voor mij mogelijk deze 25 kerken om te zetten naar de nieuwe frequenties. De PMR zenders welke ik geleverd heb (hadden inmiddels samen al duizenden uren zonder 1 probleem gewerkt) zijn allemaal gratis vervangen door een nieuwe zender volgens de nieuwe machtigingen en bij de mensen thuis is er een uitwisseling geweest van de ontvangertjes. Naast deze 25 kerken was er al een grote intekenlijst van andere kerken die ook een dergelijk systeem wilden aanschaffen. Op 7 november 2004 is door mij collectief (tbv. overgang huidige PMR en voor nieuwe kerken) de aanvraag voor de nieuwe machtigingen bij het Agentschap Telecom ingediend.

Om het nieuwe systeem goed te kunnen testen (voor de grote uitrol) is er door het Agentschap Telecom een tijdelijke vergunning verleend aan Rivendel Electronics om bij de Theresia kerk het nieuwe draadloze Kerkradio systeem te testen. Er is een machtiging verleend voor gebruik op 153.08750 MHz. Dit was een tijdelijke vergunning tot aan de nieuwe regeling; eerste testen op afstand gaven al een prima resultaat.

Sinds juni 2005 werkt de Theresia nu echter met de definitieve vergunning voor kanaal 9; dat is op 148,8375 MHz; inmiddels werken er in Nederland rond de 200 kerken naar volle tevredenheid met ons systeem. Een overzicht hiervan vindt U op de download pagina.


www.kerkradio.nl